Previous: EPSG:4145: Kalianpur 1962 | Next: EPSG:4147: Hanoi 1972
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4146

Kalianpur 1975 (Google it)