Previous: EPSG:4923: PZ-90 | Next: EPSG:4925: Mauritania 1999
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4924

Mauritania 1999 (Google it)