Previous: EPSG:4951: LKS94 | Next: EPSG:4953: Moznet
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4952

Moznet (Google it)