Previous: EPSG:61456405: Kalianpur 1962 (deg) | Next: EPSG:61476405: Hanoi 1972 (deg)
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:61466405

Kalianpur 1975 (deg) (Google it)