Previous: EPSG:61476405: Hanoi 1972 (deg) | Next: EPSG:61486413: Hartebeesthoek94 (3D deg)
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:61486405

Hartebeesthoek94 (deg) (Google it)