Previous: EPSG:61706413: SIRGAS (3D deg) | Next: EPSG:61716413: RGF93 (3D deg)
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:61716405

RGF93 (deg) (Google it)