Previous: EPSG:61716405: RGF93 (deg) | Next: EPSG:61736405: IRENET95 (deg)
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:61716413

RGF93 (3D deg) (Google it)