Previous: EPSG:66676405: IKBD-92 (deg) | Next: EPSG:68026405: Bogota 1975 (Bogota) (deg)
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:68016405

Bern 1898 (Bern) (deg) (Google it)