Previous: EPSG:62396405: Indian 1954 (deg) | Next: EPSG:62416405: Jamaica 1875 (deg)
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:62406405

Indian 1975 (deg) (Google it)