Previous: EPSG:62406405: Indian 1975 (deg) | Next: EPSG:62426405: JAD69 (deg)
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:62416405

Jamaica 1875 (deg) (Google it)