Previous: EPSG:62536405: Luzon 1911 (deg) | Next: EPSG:62556405: Herat North (deg)
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:62546405

Hito XVIII 1963 (deg) (Google it)