Previous: EPSG:68046405: Makassar (Jakarta) (deg) | Next: EPSG:68066405: Monte Mario (Rome) (deg)
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:68056405

MGI (Ferro) (deg) (Google it)