Previous: EPSG:4229: Egypt 1907 | Next: EPSG:4231: ED87
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4230

ED50 (Google it)