Previous: EPSG:62546405: Hito XVIII 1963 (deg) | Next: EPSG:62566405: Mahe 1971 (deg)
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:62556405

Herat North (deg) (Google it)