Previous: EPSG:68036405: Lisbon (Lisbon) (deg) | Next: EPSG:68056405: MGI (Ferro) (deg)
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:68046405

Makassar (Jakarta) (deg) (Google it)