Previous: EPSG:4701: IGCB 1955 | Next: EPSG:4703: Mhast 1951
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4702

Mauritania 1999 (Google it)