Previous: EPSG:31283: MGI (Ferro) / Austria East Zone | Next: EPSG:31285: MGI / Austria M31
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:31284

MGI / Austria M28 (Google it)