Previous: EPSG:31284: MGI / Austria M28 | Next: EPSG:31286: MGI / Austria M34
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:31285

MGI / Austria M31 (Google it)