Previous: EPSG:2093: Hanoi 1972 / GK 106 NE | Next: EPSG:2095: Bissau / UTM zone 28N
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:2094

WGS 72BE / TM 106 NE (Google it)