Previous: ESRI:37212: GCS Beacon E 1945 | Next: ESRI:37214: GCS Astro 1952
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

ESRI:37213

GCS Tern Island 1961 (Google it)