Previous: ESRI:37227: GCS Santo DOS 1965 | Next: ESRI:37229: GCS Wake Eniwetok 1960
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

ESRI:37228

GCS Viti Levu 1916 (Google it)