Previous: EPSG:10604 : WGS 84 (G2296) | Next: EPSG:10606 : WGS 84 (G2296)

EPSG:10605

WGS 84 (G2296)

View EPSG.org definition for EPSG:10605 | Google it