Previous: EPSG:2169 : LUREF / Luxembourg TM | Next: EPSG:2171 : Pulkovo 1942(58) / Poland zone I

EPSG:2170

MGI / Slovenia Grid

View EPSG.org definition for EPSG:2170 | Google it