Previous: EPSG:2170 : MGI / Slovenia Grid | Next: EPSG:2172 : Pulkovo 1942(58) / Poland zone II

EPSG:2171

Pulkovo 1942(58) / Poland zone I

View EPSG.org definition for EPSG:2171 | Google it