Previous: EPSG:2225: NAD83 / California zone 1 (ftUS) | Next: EPSG:2227: NAD83 / California zone 3 (ftUS)
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:2226

NAD83 / California zone 2 (ftUS) (Google it)