Previous: EPSG:2226: NAD83 / California zone 2 (ftUS) | Next: EPSG:2228: NAD83 / California zone 4 (ftUS)
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:2227

NAD83 / California zone 3 (ftUS) (Google it)