Previous: EPSG:2227: NAD83 / California zone 3 (ftUS) | Next: EPSG:2229: NAD83 / California zone 5 (ftUS)
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:2228

NAD83 / California zone 4 (ftUS) (Google it)