Previous: EPSG:2228: NAD83 / California zone 4 (ftUS) | Next: EPSG:2230: NAD83 / California zone 6 (ftUS)
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:2229

NAD83 / California zone 5 (ftUS) (Google it)