Previous: EPSG:22464 : NAD83(CSRS)v4 / Alberta 3TM ref merid 117 W | Next: EPSG:22521 : Corrego Alegre 1970-72 / UTM zone 21S

EPSG:22465

NAD83(CSRS)v4 / Alberta 3TM ref merid 120 W

View EPSG.org definition for EPSG:22465 | Google it