Previous: EPSG:2268 : NAD83 / Oklahoma South (ftUS) | Next: EPSG:2270 : NAD83 / Oregon South (ft)

EPSG:2269

NAD83 / Oregon North (ft)

View EPSG.org definition for EPSG:2269 | Google it