Previous: EPSG:2275 : NAD83 / Texas North (ftUS) | Next: EPSG:2277 : NAD83 / Texas Central (ftUS)

EPSG:2276

NAD83 / Texas North Central (ftUS)

View EPSG.org definition for EPSG:2276 | Google it