Previous: EPSG:2285 : NAD83 / Washington North (ftUS) | Next: EPSG:2287 : NAD83 / Wisconsin North (ftUS)

EPSG:2286

NAD83 / Washington South (ftUS)

View EPSG.org definition for EPSG:2286 | Google it