Previous: EPSG:2394 : KKJ / Finland zone 4 | Next: EPSG:2396 : South Yemen / Gauss-Kruger zone 9

EPSG:2395

South Yemen / Gauss-Kruger zone 8

View EPSG.org definition for EPSG:2395 | Google it