Previous: EPSG:24371: Kalianpur 1880 / India zone I | Next: EPSG:24373: Kalianpur 1880 / India zone III
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:24372

Kalianpur 1880 / India zone IIa (Google it)