Previous: EPSG:24374: Kalianpur 1880 / India zone IV | Next: EPSG:24376: Kalianpur 1962 / India zone I
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:24375

Kalianpur 1937 / India zone IIb (Google it)