Previous: EPSG:3002: Makassar / NEIEZ | Next: EPSG:3004: Monte Mario / Italy zone 2
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:3003

Monte Mario / Italy zone 1 (Google it)