Previous: EPSG:3022 : RT90 0 gon | Next: EPSG:3024 : RT90 5 gon O

EPSG:3023

RT90 2.5 gon O

View EPSG.org definition for EPSG:3023 | Google it