Previous: EPSG:3028 : RT38 0 gon | Next: EPSG:3030 : RT38 5 gon O

EPSG:3029

RT38 2.5 gon O

View EPSG.org definition for EPSG:3029 | Google it