Previous: EPSG:3029 : RT38 2.5 gon O | Next: EPSG:3031 : WGS 84 / Antarctic Polar Stereographic

EPSG:3030

RT38 5 gon O

View EPSG.org definition for EPSG:3030 | Google it