Previous: EPSG:3059: LKS92 / Latvia TM | Next: EPSG:3061: Porto Santo 1995 / UTM zone 28N
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:3060

IGN72 Grande Terre / UTM zone 58S (Google it)