Previous: EPSG:3104 : Mauritania 1999 / UTM zone 29N | Next: EPSG:3106 : Gulshan 303 / TM 90 NE

EPSG:3105

Mauritania 1999 / UTM zone 30N

View EPSG.org definition for EPSG:3105 | Google it