Previous: EPSG:31251: MGI (Ferro) / Austria GK West Zone | Next: EPSG:31253: MGI (Ferro) / Austria GK East Zone
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:31252

MGI (Ferro) / Austria GK Central Zone (Google it)