Previous: EPSG:31251 : MGI (Ferro) / Austria GK West Zone | Next: EPSG:31253 : MGI (Ferro) / Austria GK East Zone

EPSG:31252

MGI (Ferro) / Austria GK Central Zone

View EPSG.org definition for EPSG:31252 | Google it