Previous: EPSG:31254 : MGI / Austria GK West | Next: EPSG:31256 : MGI / Austria GK East

EPSG:31255

MGI / Austria GK Central

View EPSG.org definition for EPSG:31255 | Google it