Previous: EPSG:31256: MGI / Austria GK East | Next: EPSG:31258: MGI / Austria GK M31
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:31257

MGI / Austria GK M28 (Google it)