Previous: EPSG:31256 : MGI / Austria GK East | Next: EPSG:31258 : MGI / Austria GK M31

EPSG:31257

MGI / Austria GK M28

View EPSG.org definition for EPSG:31257 | Google it