Previous: EPSG:31257 : MGI / Austria GK M28 | Next: EPSG:31259 : MGI / Austria GK M34

EPSG:31258

MGI / Austria GK M31

View EPSG.org definition for EPSG:31258 | Google it