Previous: EPSG:31275 : MGI / Balkans zone 5 | Next: EPSG:31277 : MGI / Balkans zone 7

EPSG:31276

MGI / Balkans zone 6

View EPSG.org definition for EPSG:31276 | Google it