Previous: EPSG:31276 : MGI / Balkans zone 6 | Next: EPSG:31278 : MGI / Balkans zone 8

EPSG:31277

MGI / Balkans zone 7

View EPSG.org definition for EPSG:31277 | Google it