Previous: EPSG:31277 : MGI / Balkans zone 7 | Next: EPSG:31279 : MGI / Balkans zone 8

EPSG:31278

MGI / Balkans zone 8

View EPSG.org definition for EPSG:31278 | Google it