Previous: EPSG:31278 : MGI / Balkans zone 8 | Next: EPSG:31281 : MGI (Ferro) / Austria West Zone

EPSG:31279

MGI / Balkans zone 8

View EPSG.org definition for EPSG:31279 | Google it