Previous: EPSG:31279 : MGI / Balkans zone 8 | Next: EPSG:31282 : MGI (Ferro) / Austria Central Zone

EPSG:31281

MGI (Ferro) / Austria West Zone

View EPSG.org definition for EPSG:31281 | Google it